Du kan administrasjon og driftsledelse. Vi kan vaskeritjenester. La oss slå oss sammen!

Som «Det smarte valget for vaskeritjenester» kjenner vi til utfordringene som virksomheten din står ovenfor hver dag. Vi har faktisk stått til tjeneste for administrasjon- og driftsledelsessektoren i mer enn 40 år!

Fasilitetsledere er fagpersoner med en ekspertise som strekker seg over mange felt for å støtte kjernevirksomheten til en organisasjon. De påser at klientene har det best egnede arbeidsmiljøet for de ansatte og aktivitetene deres. 

Rollen deres utvides stadig utover det «tradisjonelle» og inn på nye områder, inkludert rengjøring og sikkerhet. I det siste har denne rollen utvidet seg igjen, og inkluderer nå også vaskeritjenester.

Fasilitetsledere må alltid kunne jobbe sammen med partnere de kan stole på. Og når det gjelder kommersielle vaskerier, finnes det ingen bedre enn IPSO. Vi kan hjelpe deg med å planlegge, utforme, installere og vedlikeholde en integrert vaskeriløsning som leverer en vaskeritjeneste i verdensklasse. Dette gir deg tid til å fokusere på mer verdiskapende aktiviteter.

Hvis du setter ut vaskeritjenestene på anbud, eller er en leverandør av administrasjon og driftsledelse som trenger en ekspertpartner, vil systemene og tankegangen vår gi deg de beste resultatene, til en bærekraftig pris, uten at det påvirker kvaliteten.

Vi har kunnskapen som trengs for å hjelpe deg med å:

  • opprettholde optimal hygienestandard
  • opprette og kontrollere spesifikke vaske- og tørkeprogrammer
  • redusere faren for krysskontaminering i de miljøene som er mest ømfintlige for hygiene, f.eks. sykehus
  • forlenge levetiden til rengjøringsmopper og kluter

Integrert vaskeri eller en ekstern løsning som passer for deg

Vaskeritjenester er vår nisje. Vi kjenner bransjen inn og ut, og mobiliserer all kunnskap og innovasjon for å levere verdensledende vaskeriløsninger til kundene våre. 

Vi innhenter dessuten verdifull kunnskap ved å jobbe tett med elitenettverket vårt av Smart-partnere – et nettverk som er enestående. Sammen bistår vi deg med oppgradering av et eksisterende vaskeri eller et nytt prosjekt der vi kan bistå fra start til slutt og sikre at du får den beste løsningen tilpasset ditt ønske og dine kunders behov.